tel./fax + 48 32 271 47 92

SZKOLENIE F-GAZOWE

Certyfikat dla personelu F-gazy

Kurs przygotowawczy do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego - Szkolenie z zakresu F-gazów

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie za pomocą formularza lub telefonicznie pod numerem +48 32 271 47 92.

CENA: 1470zł brutto

1. Miejsce szkolenia:

  • 1 dzień szkoleniowy - 17.12.2021, ZDZ Chorzów, ul. Hajducka 21, pracownia szkoleniowa akredytowana przez UDT

2. Organizator szkolenia:

ZDZ Chorzów , Ekolenergia Sp. z o.o.

3. Czas trwania:

Teoria od godz: 8:00-15:00

Egzamin od godz: 16.00
 

4. Do kogo skierowane?

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzające pod względem wycieków te urządzenia oraz prowadzące odzysk tych substancji lub gazów z tych urządzeń muszą posiadać odpowiedni „Certyfikat dla personelu”.

Nasze szkolenie kierujemy do personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelności układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

5. Co otrzymasz w trakcie szkolenia?

  • intensywny 3-dniowy kurs. Szkolenie prowadzone w akredytowanym przez UDT ośrodku przygotowujące do egzaminu
  • profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
  • wyposażoną pracownię do zajęć praktycznych oraz  sale szkoleniowe
  • materiały i pomoce dydaktyczne