tel./fax + 48 32 271 47 92

SZKOLENIA POMPY CIEPŁA PŁOCK

Kurs przygotowawczy z tematyki Pomp Ciepła do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego - Płock

Kurs przygotowujący do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie POMP CIEPŁA na podstawie art.152 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 i 284).

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie za pomocą formularza lub telefonicznie pod numerem +48 32 271 47 92.

 CENA 1200 zł brutto  (W PAKIECIE Z KURSEM PV RABAT 200 ZŁ !!!)


1. Miejsce szkolenia:

  • 2 dni szkoleniowe - Webinarium 29.11.2021 i 30.11.2021 (On-line)

  • 1 dzień praktyka – 1.12.2021, Płock ul. Ułańska 1, pracownia szkoleniowa fotowoltaiki, pomp ciepła oraz termicznych systemów solarnych

2. Organizator szkolenia:

Ekolhouse Sp. z o.o.

3. Czas trwania:

Teoria od godz. 15:00 - 20:30 (on-line)
Praktyka od godz. 10:00 - 16:00 (Płock)

4. Wolne terminy:

Najbliższy termin szkolenia: 20.10.2021 i 21.10.2021 i praktyka 22.10.2021

5. Do kogo skierowane?

Firmy instalacyjne z branży hydraulicznej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, sanitarnej oraz handlowej planujące rozpocząć działalność w zakresie instalacji pomp ciepła lub poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie instalacji pomp ciepła oraz ubiegać się o certyfikat nadawany w tym zakresie przez Urząd Dozoru Technicznego.

6. Baza szkoleniowa?

Baza przystosowaną do zajęć praktycznych umożliwiająca nabycie umiejętności praktycznych montażowych. W trakcie szkolenia możliwe jest uczestniczenie w fizycznych czynnościach związanych z instalacją oraz sterowaniem poszczególnych podzespołów instalacji pomp ciepła (gruntowych, powietrze-powietrze monoblok oraz CWU).

7. Harmonogram/ zakres szkolenia:

1.1 PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA POMP CIEPŁA

1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA, STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

2.1. WPŁYW WARUNKÓW GEOTERMALNYCH I TERMICZNYCH NA DZIAŁANIE POMP CIEPŁA 2.1.1. Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna

2.2. WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I CIEPLNA POMP CIEPŁA

2.3. OBIEG TERMODYNAMICZNY POMP CIEPŁA

2.4. TYPY POMP CIEPŁA – powietrze/woda; woda/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze

2.5. DZIAŁANIE ELEMENTÓW I OSPRZĘTU POMPY CIEPŁA: sprężarka, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze

3.1. POWIETRZE; FILTRACJA POWIETRZA

3.2. GRUNT I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH

3.3. KOLEKTORY MEANDRYCZNE, KOLEKTORY SPIRALNE, SONDY PIONOWE

4.1. INSTALACJE OGRZEWANIA

4.2. INSTALACJE CHŁODNICZE – chłodzenie pasywne i aktywne

5.1. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

6.1. INSTALACJA POMPY CIEPŁA

6.2. PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

6.3. CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE

7.1. CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWE

7.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃ

7.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

7.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCH

7.5. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKU

8. Co otrzymasz po szkoleniu?

 

  • Certyfikat ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505)


9. Co otrzymasz w trakcie szkolenia? 

 

  • Wartościową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu zasad projektowania, doboru oraz wykonania systemów pomp ciepła,
  • Poznasz tendencję rozwoju oraz aktualną sytuację prawną w Polsce w tym zakresie,
  • Uzyskasz wiedzę z zakresu aktualnych oraz planowanych form dofinansowania instalacji,
  • Posiądziesz wystarczającą wiedzę do rozpoczęcia Twojej przygody z tą nową pasjonującą dziedziną wiedzy i biznesu.