tel./fax + 48 32 271 47 92

SZKOLENIA FOTOWOLTAIKA CHORZÓW

Kurs przygotowawczy z PV do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego

Kurs przygotowawczy do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego - Mikroinstalacje i małe instalacje w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie za pomocą formularza lub telefonicznie pod numerem +48 32 271 47 92.

CENA: 890zł brutto (CENA PROMOCYJNA !!!)

1. Miejsce szkolenia:

  • 2 dni szkoleniowe - Webinarium 23.11.2021 i 24.11.2021 (On-line)
  • 1 dzień praktyka - 25.11.2021, ZDZ Chorzów, ul. Hajducka 21, pracownia szkoleniowa fotowoltaiki

2. Organizator szkolenia:
ZDZ Chorzów , Ekolenergia Sp. z o.o.

3. Czas trwania:
Teoria od godz: 16:30-20:30
Praktyka od godz: 8:00-14:00

4. Do kogo skierowane?
Firmy instalacyjne z branży elektrycznej, sanitarnej oraz handlowej planujące rozpocząć działalność w zakresie instalacji fotowoltaicznych lub poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie mikro instalacji PV oraz ubiegać się o certyfikat nadawany w zakresie mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych przez Urząd Dozoru Technicznego.

5. Baza szkoleniowa?
Baza przystosowaną do zajęć praktycznych umożliwiająca nabycie umiejętności praktycznych montażowych. W trakcie szkolenia możliwe jest fizyczne zamontowanie poszczególnych podzespołów systemu fotowoltaicznego (on grid, off grid oraz on/ off grid) oraz jego konfiguracje z siecią elektroenergetyczną.

6. Harmonogram/ zakres szkolenia:
1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów.
1.1. HISTORIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU FOTOWOLTAIKI W EUROPIE I NA
ŚWIECIE
1.2. KORZYŚCI EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE SPOŁECZNE STOSOWANIA
FOTOWOLTAIKI
1.3. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA
I WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKI
1.4. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE
INSTALOWANIA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
1.5. PRZYKŁADOWE SYSTEMY CERTYFIKACJI WYROBÓW (SOLAR KEYMARK)
1.6. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE
2. Podstawowe własności fizyczne i zasady działania systemów.
2.1. OGNIWO SŁONECZNE – BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA
2.2. RODZAJE OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH
2.3. RODZAJE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
2.4. URZĄDZENIA I ELEMENTY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
3. Zasady doboru systemów.
3.1. WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
3.2. PROFILE ENERGETYCZNE ODBIORNIKÓW
3.3. POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH POGODOWYCH
3.4. WYMIAROWANIE SYSTEMU
3.5. AUTONOMICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
3.6. PODŁĄCZENIE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNEGO DO SIECI
ENERGETYCZNEJ
3.7. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z
GRUPĄ TEMATYCZNĄ
4. Montaż i regulacja instalacji systemu.
4.1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI
4.2. PLAN INSTALACJI
4.3. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DO MONTAŻU
4.4. ZASADY PRAKTYCZNE INSTALACJI MODUŁU, DOBÓR I WYMIAROWANIE
PRZEWODÓW ORAZ KABLI
4.5. KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
4.6 WSPÓŁPRACA Z AKUMULATORAMI W SYSTEMACH AUTONOMICZNYCH
4.7 OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ
5. Wydajność systemów
5.1. CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO NAPIĘCIOWE
5.2 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYDAJNOŚĆ PRAC
5.3 OCENA PRACY SYSTEMU – ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI
6. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów.
6.1. PROGRAM UTRZYMANIA
6.2. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I
UTRZYMANIEM
6.3. RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SYSTEMACH
6.4 MONITOROWANIE WŁASNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO –
WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW I ICH ANALIZA

7. POMPY CIEPŁA - Podstawy działania i współpracy z systemami PV

7. Co otrzymasz po szkoleniu?
  • Certyfikat ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505)

8. Co otrzymasz w trakcie szkolenia?
 
  • Wartościową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu zasad projektowania, doboru oraz wykonania systemów fotowoltaicznych,
  • Poznasz tendencję rozwoju oraz aktualną sytuację prawną w Polsce w zakresie fotowoltaiki,
  • Uzyskasz wiedzę z zakresu aktualnych form dofinansowania instalacji fotowoltaicznych takich jak program PROSUMENT,
  • Posiądziesz wystarczającą wiedzę do rozpoczęcia Twojej przygody z tą nową pasjonującą dziedziną wiedzy i biznesu.