tel./fax + 48 32 271 47 92

Szkolenia akredytowane przez UDT

Pracownia szkoleniowa fotowoltaiki wpisana przez UDT na listę akredytowanych organizatorów szkoleń

Z przyjemnością informujemy, że pracownia szkoleniowa zaprojektowana oraz wykonana przez Ekolenergia Sp. z o.o. EKOLHOUSE w ZDZ Chorzów uzyskała status akredytowanego organizatora szkoleń instalatorów mikroinstalacji oraz instalacji fotowoltaicznych i została wpisana do rejestru UDT pod numerem OZE-A/09/00015/15.

Podstawy prawne w zakresie certyfikacji instalatorów i akredytacji organizatorów szkoleń zawarte są w rozporządzeniach, wydanych na podstawie Prawo energetyczne:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (dz.U. z 2014 r. poz 425).
Zapisy dot. certyfikacji instalatorów znajdą się również we wprowadzanej Ustawie OZE. Zgodnie w/w ustawą- ukończenie kursu w akredytowanym ośrodku warunkuje udział w egzaminie przed UDT celem otrzymania uprawnień do wykonywania instalacji OZE.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem szkolenia z zakresu fotowoltaiki oraz przystąpieniem do egzaminu przed UDT celem otrzymania uprawnień do wykonywania instalacji fotowoltaicznych prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:
0048 32 271 47 92
0048 517 231 091
lub na adres: szkolenia@ekolhouse.pl

W celu uzyskania rabatu prosimy podczas kontaktu o podanie hasła "EKOLHOUSE".