tel./fax + 48 32 271 47 92

Przydomowe turbiny wiatrowe

Przydomowe turbiny wiatrowe to małe elektrownia wytwarzające energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa

Siłownie wiatrowe głównie kojarzone są z energetyką zawodową i produkcją energii elektrycznej w celu odsprzedaży jej w znacznych ilościach do sieci energetycznych. Coraz częściej stosuje się jednak mini turbiny wiatrowe do produkcji prądu w lokalnych małych elektrowniach wiatrowych.

Małe elektrownie wiatrowe możemy podzielić na dwie grupy:
  • turbiny o osi poziomej
  • turbiny o osi pionowej

Biorąc pod uwagę badania średniego zużycia typowego europejskiego gospodarstwa domowego zakłada się że roczne zużycie wynosi około 3500kW. Mała turbina wiatrowa przy średnio europejskiej prędkości wiatru przy zainstalowanej mocy 3kW jest w stanie wyprodukować blisko 4000kW/rok co w całości może pokryć zapotrzebowanie na energie elektryczną gospodarstwa domowego.