tel./fax + 48 32 271 47 92

Przemysłowe instalacje fotowoltaiczne

Przemysłowe instalacje fotowoltaiczne

Jako przemysłową traktujemy taką instalację fotowoltaiczną, której moc przewyższa 40 kWp mocy elektrycznej. W zależności od rozmiaru podanego wg. STC (Standard Sest Conditions) w kWp według polskiego prawa wyróżniamy instalacje fotowoltaiczne :

- małe – systemy odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;

- mikro – system odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;


Istnieje wiele obszarów, gdzie przedstawione wyżej rozwiązania znajdują zastosowanie. Samodzielne systemy energetyczne mogą być wykorzystywane na terenach, gdzie nie ma dostępu do publicznej sieci elektroenergetycznej. Przemysłowe instalacje są wykorzystywane przede wszystkim w telekomunikacji oraz na terenach wiejskich, oddalonych od sieci elektroenergetycznych. Systemy dołączane do sieci z reguły można spotkać w budynkach prywatnych, obiektach użyteczności publicznej, biurowcach, itp. Poszczególne rodzaje systemów mogą być także częścią składową większych układów, także hybrydowych.