tel./fax + 48 32 271 47 92

Projekt koncepcyjno-techniczny mikroinstalacji OZE

Projekty koncepcyjno-techniczne mikroinstalacji OZE

W związku z dbałością o wysoką jakość realizowanych przez EKOLHOUSE systemów OZE, każdorazowo wraz z ofertą rekomendujemy wykonanie weryfikacji możliwości wykonania oraz ekonomicznej zasadności planowanej inwestycji OZE.

W trakcie weryfikacji zbieramy dane które umożliwiają nam wykonanie dokładnego projektu koncepcji technicznej, który zapewnia prawidłową realizację przedsięwzięcia oraz jego długoletnią efektywność.