tel./fax + 48 32 271 47 92

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Są oparte o odnawialne źródło energii słonecznej o mocy do 40kWp mocy elektrycznej i nazywane potocznie mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Zbudowane są z odpowiednio dobranych paneli PV, inwerterów DC/AC oraz zabezpieczeń i okablowania. W zależności od funkcji i zadań jakie mają spełniać, wyróżniamy systemy przyłączone do sieci elektroenergetycznej (on grid), systemy nieprzyłączone do sieci elektroenergetycznej (off grid) oraz systemy spełniające obie te funkcje jednocześnie tzw. hybrydowe (off/on grid).

Mikroinstalacje fotowoltaiczne zostały dopuszczone do użytku dzięki nowelizacji prawa energetycznego. W świetle nowych przepisów lokalny dystrybutor energii, zobowiązany jest do zakupu energii po cenie równej 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego. Jest to rozwiązanie, które pozwala na czerpanie korzyści z OZE również osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.