tel./fax + 48 32 271 47 92

Kolektory słoneczne

Termiczne systemy solarne - kolektory słoneczne

Każdy system solarny wykorzystuje dostępną na ziemi darmową energię słoneczną. Działanie systemu kolektorów słonecznych sterowane jest w oparciu o pomiary temperatur na kolektorze oraz w zasobniku solarnym.Działanie solarnych systemów termicznych

W momencie kiedy temperatura kolektora wzrośnie (min. 10-15 °C) powyżej temperatury wody w zasobniku sterownik solarny uruchamia solarną grupę pompową, która to tłoczy rozgrzany roztwór glikolu (w obszarach gdzie okresowo występują temperatury ujemne konieczne jest stosowanie roztworów o obniżonym progu zamarzania) z kolektorów do dolnej wężownicy w zasobniku.


Systemy kolektorów słonecznych są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Realizacja tego typu instalacji zwraca się najczęściej w okresie 3-6 lat.  Kolektory można stosować w istniejących i nowo budowanych budynkach, również łatwo można je podłączyć do istniejących instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Całość instalacji pracuje automatycznie. Materiały,  z których wykonany jest kolektor są odporne na korozję i najtrudniejsze warunki.

Kolektory próżniowe (rurowe)

Instalacje kolektorów próżniowych charakteryzują się wysoką sprawnością w skali roku bez względu na temperatury zewnętrzne. Wynika to z faktu, że izolatorem zastosowanym w kolektorze próżniowym jest powłoka szklana oraz znajdująca się miedzy nią a absorberem próżnia, która z jednej strony pozwala na bezproblemowe przenikanie promieni słonecznych do kolektora, zapobiegając jednocześnie przed wydostawaniem.

Na chwilę obecną z technologicznego punktu widzenia przodują rozwiązania kolektorów słonecznych typu „heat pipe”. Są to urządzenia, w których czynnik grzewczy nie przepływa bezpośrednio przez kolektor, a odbiór ciepła następuje jedynie w głowicy urządzenia. Ten typ kolektora składa się z kilku do kilkudziesięciu rur szklanych o wysokiej próżni wewnątrz. W każdą rurę próżniową wbudowany jest absorber z zamocowaną rurką "heat pipe".

Kolektory płaskie

Płaskie kolektory słoneczne charakteryzują się stosunkowo wysoką sprawnością (wyższą niż kolektory próżniowe) w okresach letnich kiedy to wysoka temperatura zewnętrzna nie wpływa negatywnie na zastosowaną w nich izolację wierzchnią, to znaczy szybę oraz powietrze.
Jako, że izolacją kolektorów płaskich jest powłoka szklana oraz powietrze, które oddaje nagromadzoną energię z powrotem do otoczenia w sytuacji kiedy temperatura na zewnątrz kolektora jest niska jego sprawność diametralnie spada. Odwrotna sytuacja występuje w lato kiedy to promienie słoneczne oddziałują na powierzchnie czynną kolektora praktycznie pod kątem prostym co daje nam osiągnąć znacznie wyższe temperatury niż w przypadku kolektora próżniowego, który sprawdza się w systemach całorocznych.