tel./fax + 48 32 271 47 92

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne

Wykonywanie instalacji systemów fotowoltaicznych to bardzo istotny, końcowy etap inwestycji. Bez względu na to czy mówimy o instalacjach wielkości kWp czy MWp ważna jest precyzja wykonania oraz jej zgodność z projektem i zasadami bezpieczeństwa. Dobrze opracowany projekt instalacji jest podstawą dla prawidłowego jej wykonania, źle opracowany, niekompletny lub z błędami obliczeniowymi wpłynie na prawidłowość jej wykonania.

Moc instalacji PV, a wyprodukowana energia elektryczna

Ze względu na uwarunkowania makroekonomiczne w Polsce nie jest ważne, jaką moc instalacji fotowoltaicznej zainstalujemy, ale raczej ile energii elektrycznej ta instalacja jest nam w stanie wyprodukować.

Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma korzystnych uwarunkowań, aby produkować energię elektryczną z instalacji PV po to, aby ją odsprzedawać. System jest tak skonstruowany poprzez tzw. "Mały trójpak", że nadwyżkę energii wyprodukowanej w mikro instalacji fotowoltaicznej odsprzedajemy do sieci w przypadku osób prywatnych po 80% zeszłorocznej ceny energii ogłoszonej przez Prezesa URE.

Net Metering

Na chwilę obecną stosowane jest rozliczenie produkcji w czasie rzeczywistym, to znaczy, że liczniki naliczają produkcję i sprzedaż wyprodukowanej energii dokładnie w momencie zaistnienia tego stanu. W związku z powyższym, stosownym jest wykorzystywanie jak największej ilości energii w trakcie jej produkowania. O ile nie stanowi to problemu dla firm i instytucji korzystających z energii podczas dnia, o tyle dla typowego gospodarstwa domowego może stanowić to swoistego rodzaju problem logiczny w związku z faktem, że najwięcej energii zużywa się w instalacjach fotowoltaicznych w domach prywatnych w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Zgodnie z projektem, jaki zakłada "Ustawa OZE" w Polsce, ma obowiązywać niebawem tzw. Net Metering, czyli system rozliczania okresowego. W naszym przypadku jest mowa o okresach podzielonych na dwa półrocza, wówczas nie będzie istotne to, czy energię wyprodukowaliśmy w ciągu dnia, a zużyliśmy w godzinach wieczornych, ale ogólny półroczny bilans, w którym to wyprodukujemy taką samą ilość energii jaką wykorzystamy.

Jak obliczyć wielkość swojej instalacji fotowoltaicznej? 

Ile uzyskamy energii z instalacji fotowoltaicznej i jak się to ma do zużycia? Należy w pierwszej kolejności przeanalizować rachunki za zużycie energii elektrycznej i oszacować średnio roczne zużycie energii podając ją w kWh. Następnie należy uwzględnić możliwe powierzchnie, na których planujemy umieścić panele fotowoltaiczne i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi zmierzyć nachylenie tej powierzchni do poziomu (inklinację) oraz odchylenie od kierunku południowego (orientację).

Średnio rocznie przyjmujemy w Polsce, że z 1 kWp uzyskujemy energie elektryczną w zakresie 900-1100 kWh w zależności od warunków, jakie występują na miejscu inwestycji.

Przykład

Przykład stanowić może domek jednorodzinny:
 • Powierzchnia dachu: 30 m2;
 • Orientacja: 0º (skierowany dokładnie w kierunku południowym);
 • Liczba lokatorów: 4;
 • Roczne zużycie energii elektrycznej: 3000 kWh;

 • Koszt miesięczny energii elektrycznej gospodarstwa: 162,50 zł (przy założeniu, że 1 kWh = 0,65 zł);
 • Moc potrzebna do całkowitego zaspokojenia potrzeb: ok. 3 kWp;

 • Koszt instalacji: 21 000-24 000 tyś zł;
 • Dofinansowanie z programu Prosument 8400-9600 zł;
 • Oprocentowanie spłaty kapitału: 1 % w skali roku;

Podział

Instalacje fotowoltaiczne ze względu na typ możemy podzielić na instalacje:

 • przypięte do sieci (on grid),
 • autonomiczne / wyspowe (off grid),
 • hybrydowe / mieszane (on / off grid).

Instalacje fotowoltaiczne stringowe (on grid)

Standardowe systemy fotowoltaiczne przypięte do sieci to systemy, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej i wykorzystywanie jej na własne potrzeby oraz na sprzedaż niewykorzystanej energii do sieci.


Instalacje fotowoltaiczne autonomiczne (off grid)

W przypadku systemów samodzielnych (off grid), nie przyłączonych do publicznej sieci elektrycznej, energia elektryczna generowana przez moduły słoneczne musi być przechowywana w bateriach, w celu jej wykorzystywania podczas ponownego zapotrzebowania.

Instalacje fotowoltaiczne hybrydowe (on / off grid)

Systemy fotowoltaiczne hybrydowe przypięte do sieci to z kolei systemy, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej i wykorzystywanie jej na własne potrzeby, magazynowanie oraz sprzedaż energii do sieci w okresach skrajnego jej nadmiaru.