tel./fax + 48 32 271 47 92

Dokumenty do pobrania program PROSUMENT

Dokumenty PROSUMENT

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy komplet dokumentów wymaganych w Programie NFOŚiGW PROSUMENT realizowanego za pośrednictwem BOŚ Bank.

1. Wniosek o kredyt z dotacja
2. Wniosek wszystkie-cele
3. Dokument dotyczący oceny zdolności kredytowej dla klienta indywidualnego
4. Dokument dotyczący oceny zdolności kredytowej dla wspólnoty mieszkaniowej
5. Potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu określonych w załączniku do programu "Wymagania techniczne"
6. Dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis
7. Oświadczenie o nie ubieganiu się o dofinansowanie z innych środków
8. Harmonogram rzeczowo- finansowy
9. Karta informacyjna
10. Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia
11. Zaświadczenie o dochodach
12. Dokument potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia
13. Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji pv
Dodatkowo do wzorów powyższych dokumentów należy przedstawić:
a) Projekt instalacji
b) Umowa klienta z wykonawcą
c) Kosztorys
d) Dokumenty potwierdzające zgodność projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
e) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie

 1. 1. Wniosek PROSUMENT PV
 2. 2. Wniosek wszystkie-cele
 3. 3. Dokument oceny zdolności kredytowej klient indywidualny
 4. 4. Dokument oceny zdolności kredytowej wspólnota mieszkaniowa
 5. 5. Potwierdzenie przez projektanta
 6. 6. Dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis
 7. 7. Oświadczenie o nie ubieganiu się o dofinansowanie z innych środków
 8. 8. Harmonogram rzeczowo- finansowy
 9. 9. Karta informacyjna
 10. 10. Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia
 11. 11. Zaświadczenie o dochodach
 12. 12. Dokument potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia
 13. 13. Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji pv