tel./fax + 48 32 271 47 92

Co zyskuje uczestnik szkolenia?

Co zyskuje uczestnik szkolenia?

  • Wiedzę na temat funkcjonowania wybranej technologii  i jej zastosowania w odniesieniu do aktualnej sytuacji.

  • Gruntowną wiedzę teoretyczną oparta na zrozumieniu procesów zachodzących w wybranym systemie.

  • Umiejętność przeprowadzenia analizy opłacalności poszczególnych rozwiązań.


  • Praktyczne umiejętności montażowe oraz serwisowe danego rozwiązania.

  • Właściwe spojrzenie z punktu widzenia inwestora.