tel./fax + 48 32 271 47 92

Co otrzymuje uczestnik szkoleń EKOLHOUSE?

Co otrzymuje uczestnik szkolenia?


  • Certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu i poziomu odbytego szkolenia.
  • Realną wiedzą i umiejętności praktyczne z danej dziedziny.
  • Wybrane materiały szkoleniowe.