tel./fax +48 32 271 47 92

Poradnik PROSUMENTA

Ustawa o OZE 18 lutego br. ponownie w Sejmie

W środę 18 lutego 2015 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczyna obrady nad senacką poprawką dotyczącą Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Przypominamy jednocześnie, iż 16 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o OZE, wprowadzającą zasady wspierania energii otrzymywanej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Udało się również przeforsować bardzo istotną dla "Prosumentów" poprawkę, która miała zapewnić stawki gwarantowane dla instalacji o mocy do 3 kWp w wysokości 75 groszy, dla instalacji o mocy 3-10 kWp obowiązująca stawka miała wynosić 65 groszy za kWh. Stawki gwarantowane dla "Prosumentów" miałyby obowiązywać przez 15 lat od daty oddania instalacji do użytkowania. Senat Rzeczpospolitej Polskiej wyszedł początkowo z propozycją zupełnego odrzucenia poprawki prosumenckiej. Po długich dyskusjach zaproponowano jednak w miejsce stawek gwarantowanych, aby energia produkowana przez prosumentów odkupywana była za kwotę 210% średniej wartości energii z roku poprzedniego, co oznacza, że prosument otrzymywałby 40 gr/kWh energii oddanej do sieci. Jeśli Posłowie podczas głosowania odrzucą senacką poprawkę, przyjęta zostanie pierwotna wersja ustawy ze stawkami gwarantowanymi w wysokości 75 i 65 groszy za 1 kWh w zależności od wielkości instalacji. Do tego jednak potrzebna będzie większość bezwzgledna, co oznacza, że liczba posłów głosująca za odrzuceniem senackiej poprawki musi być większa niż suma liczby posłów głosujących przeciwko i liczby posłów wstrzymujących się od głosu. Bez względu jednak na wynik najbliższego głosowania w Sejmie, ustawa o OZE trafi w następnej kolejności już bezpośrednio do podpisu do Prezydenta RP.