tel./fax +48 32 271 47 92

SZKOLENIA PŁOCK

Szkolenie podstawowe - fotowoltaika dla instalatorów

1. Miejsce szkolenia:
ZDZ Płock, ul. Ułańska 1, Pracownia szkoleniowa fotowoltaiki ZDZ PŁOCK - EKOLHOUSE

2. Organizator szkolenia:
ZDZ Płock oraz Ekolenergia Sp. z o.o.


3. Czas trwania:
1 dzień; godz: 10:00-18:00

4. Wolne terminy 2015:

18.12.2015r.

5. Do kogo skierowane?

Firmy instalacyjne z branży elektrycznej, sanitarnej oraz handlowej planujące rozpocząć działalność w zakresie instalacji fotowoltaicznych lub poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie mikro instalacji PV.

6. Baza szkoleniowa?

Baza przystosowaną do zajęć praktycznych umożliwiająca nabycie umiejętności praktycznych montażowych. W trakcie szkolenia możliwe jest fizyczne zamontowanie poszczególnych podzespołów systemu fotowoltaicznego (on grid) oraz jego konfiguracje z siecią elektroenergetyczną.

7. Koszt szkolenia?
490 zł brutto / osobę

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bon w wysokości 50% poniesionych kosztów do wykorzystania przy zakupie systemu PV od mocy 2kWp w górę.

8. Co obejmuje szkolenie?

Zakres teoretyczny:

- Zjawisko fotoelektryczne w ogniwach fotowoltaicznych
- Podstawowe jednostki fizyczne wykorzystywane w procesach PV
- Polskie, europejskie i światowe normy i standardy dotyczące systemów fotowoltaicznych

- Przepisy krajowe dot wymagań systemów PV oraz uprawnień projektowych oraz wykonawczych

- Bezpieczeństwo wykonania i użytkowania systemów PV
- Ekonomika instalacji PV
- Źródła finansowania instalacji fotowoltaicznej – program PROSUMENT

- obowiązujące przepisy prawa dotyczące instalacji fotowoltaicznych w odniesieniu do Ustawy OZE i Małego Trój paku Energetycznego

- Charakterystyka ogniw PV oraz pozostałych elementów systemu

- Typologia systemów fotowoltaicznych (on grid, off grid , on/off grid oraz systemy hybrydowe )
- Akumulatory w systemach off grid oraz off/on grid

- Dobór podzespołów oraz obliczanie ich parametrów znamionowych w zależności od wymaganej powierzchni systemu PV


Zakres praktyczny:

- Rodzaje konstrukcji wsporczych i ich sposoby montażu
- Elementy połączeniowe (kable, złączki, zaciski) oraz zabezpieczające (odgromniki, wyłączniki, bezpieczniki)
- Pomiar podstawowych parametrów, ich ocena oraz protokół z badań
- Zabezpieczenia i ochrona odgromowa oraz przepięciowa w systemach PV
- Konfiguracja systemu PV oraz synchronizacja z siecią elektroenergetyczną
- Montaż systemów PV, podzespołów systemu okablowania i zabezpieczeń
- Konfiguracja, uruchomienie i odbiór instalacji PV
- Komunikacja i wizualizacja systemów on grid
- Montaż i konfiguracja systemu on grid

8. Co otrzymasz po szkoleniu?

- Certyfikat EKOLHOUSE ukończenia kursu w języku polskim oraz języku angielskim.

- Jeśli reprezentujesz firmę lub planujesz rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie systemów OZE otrzymasz propozycję współpracy na zasadach partnerskich EKOLHOUSE.


9. Co otrzymasz w trakcie szkolenia?

- Wartościową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu zasad projektowania, doboru oraz wykonania systemów fotowoltaicznych

- Poznasz tendencję rozwoju oraz aktualną sytuację prawną w Polsce w zakresie fotowoltaiki

- Uzyskasz wiedzę z zakresu aktualnych form dofinansowania instalacji fotowoltaicznych takich jak program PROSUMENT

- Posiądziesz wystarczającą wiedzę do rozpoczęcia Twojej przygody z tą nową pasjonującą dziedziną wiedzy i biznesu.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza lub przesłanie zgłoszenia na www.ekolhouse.pl poprzez e-mail na adres kontakt@ekolhouse.pllub biuro@zdz-plock.com.plMenu