tel./fax +48 32 271 47 92

Poradnik PROSUMENTA

Kurs przygotowawczy do egzaminu przed UDT w Chorzowie

W dniach 13-15.06.2018r. w Chorzowie odbyło sie kolejne szkolenie zorganizowane przez Ekolenergia sp. z o.o. przygotowujące do egzaminu z fotowoltaiki przed Urzędem Dozoru Technicznego. Przez 3 dni uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę teoretyczną z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, a także brali czynny udział w zajęciach praktycznych w świetnie wyposażonej pracowni.

Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział w szkoleniu, które mieliśmy przyjemność organizować.

Już wkrótce kolejne szkolenie 3 dniowe szkolenie w Chorzowie, na które już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Otwarcie Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii w Zabrzu

21 października br. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu otwarto Pracownię Odnawianych Źródeł Energii, w której kształcić będą się przyszli specjaliści ds. energii odnawialnej. Nowoczesna pracownia wyposażona w kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompę ciepła czy turbinę wiatrową, powstała przy współpracy miasta Zabrze oraz grupy Fortum. Uczniowie CKUPiU będą mogli zdobywać wiedzę i doświadczenie z zakresu infrastruktury w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł.

W nowej pracowni będą już niedługo będą odbywać się szkolenia prowadzone przez specjalistów EKOLHOUSE, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

EKOLHOUSE na Miejskich Dniach Inteligentnej Energii w Częstochowie

Dnia 30 sierpnia 2015 r. w Częstochowie na placu Biegańskiego odbył się kolejny już festyn plenerowy z cyklu "Miejskie Dni Inteligentnej Energii w Częstochowie", na który Ekolhouse zaproszona została przez organizatorów w roli specjalisty z dziedziny projektowania i kompleksowego montażu instalacji fotowoltaicznych.

Festyn, jak co roku, poświęcony został w pełni tematyce najnowszych osiągnięć w zakresie odnawialnych źródeł energii stosowanych w życiu codziennym. Na mieszkańców miasta czekał tego dnia szereg atrakcji, m.in. „Autobus energetyczny”, który stanowił swego rodzaju mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu, stoiska, na których przeprowadzane były eksperymenty z wykorzystaniem suchego lodu i nie tylko, energorower, radiowóz o napędzie elektrycznym i wiele innych.

Ekolenergia Sp. z o.o. pragnie podziękować bardzo serdecznie organizatorom festynu za zaproszenie oraz mieszkańcom i wszystkim pozostałym uczestnikom za tak liczne zainteresowanie tematem odnawialnych źródeł energii, a w szczególności fotowoltaiką.

EKOLHOUSE prowadzi w programie "PROSUMENT" NFOŚiGW

Mamy wielką przyjemność poinformować Państwa , że to właśnie instalator EKOLHOUSE jako pierwszy i jedyny do tej pory w Polsce zrealizował oraz pozyskał finansowanie dn. 14.08.2015 r. w ramach programu Prosument NFOŚiGW oraz BOŚ Banku . To pierwsza umowa zakończona zrealizowaną inwestycją fotowoltaiczną, odbiorem przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz BOŚ Bank w ramach której instalator z sukcesem pozyskał gwarancję wypłaty środków oraz potwierdzenie poprawności swoich działań.

 

Świadczy to o wysokiej jakości instalatorów EKOLHOUSE zarówno pod kontem wykonywania systemów OZE jak i ich umiejętności oraz poprawności przygotowanej dokumentacji oraz skuteczności pozyskiwania dotacji.

 

 

Wszystkich zainteresowanych inwestorów oraz potencjalnych przyszłych instalatorów EKOLHOUSE serdecznie zapraszamy www.ekolhouse.pl

EKOLHOUSE na targach w Dąbiu

Dnia 27 czerwca 2015 r. w Dąbiu w gminie Psary odbyła się konferencja i targi pod nazwą "DOM ENERGOOSZCZĘDNY", w których Firma Ekolenergia Sp. z o.o. miała przyjemność brać czynny udział.
Konferencja poświęcona była tematyce energooszczędnych rozwiązań w budownictwie domów oraz możliwością dofinansowania proekologicznych inwestycji. Połączona była z targami wystawienniczymi.
Pragniemy podziękować organizatorom za zaproszenie oraz stworzenie warunków umożliwiających zaprezentowanie rozwiązań i produktów stosowanych przez firmę. Podziękowania kierujemy również do mieszkańców i gości konferencji, którzy swoją obecnością i zainteresowaniem technologiami energooszczędnymi ułatwili Nam przekazanie wiedzy oraz uświadomienie potrzeby poprawy stanu środowiska naturalnego.

EKOLHOUSE uczestnikiem konferencji w ramach programu „Postaw na Słońce” data dodania: 2015-06-16

Firma Ekolenergia Sp. z o.o. pragnie podziękować uczestnikom konferencji z zakresu fotowoltaiki, organizowanych w szkołach w ramach programu "Postaw na słońce" oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za przygotowanie spotkań. Ogromne podziękowania kierujemy dla przedstawicieli szkół- uczniów, nauczycieli, rodziców oraz władz i instytucji lokalnych w miejscowościach:

- Krzeszyce, Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
- Konopiska, Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
- Ząbkowice Śląskie, Gimnazjum nr 1
- Nowe, Publiczne gimnazjum w Nowem
- Myszyniec, Zespół Szkół Powiatowych im.Ks.Adama Bargielskiego w Myszyńcu
- Strzyboga, Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
- Miastko, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
- Częstochowa, Zespół Szkół Technicznych, Technikum Nr 12
- Sułów, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie
- Hańczowa, Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
- Bydgoszcz, IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Białystok, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
- Tomaszów Mazowiecki, Gimnazjum nr7
- Kraków, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
- Barwice, Zespół Szkół w Barwicach
- Nysa, Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie
- Tczew, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
- Zielonka, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
- Sochocin, Publiczne gimnazjum im. Orła Białego,

Podziękowania również dla instalatorów EKOLHOUSE najwyższej klasy ekspertów z branży fotowoltaiki oraz przedstawicieli Fundacji BOŚ Banku, którzy swoją obecnością i wystąpieniami, obok prezentacji uczniów, zwiększyli wartość merytoryczną konferencji. Dziękujemy za wspólny udział i zaangażowanie.

EKOLHOUSE na II Śląskich Targach Budowlanych


Chcieliśmy serdecznie podziękować Państwu za aktywny udział w seminarium przeprowadzonym przez Ekolenergia Sp. z o.o. w trakcie II Śląskich Targów Budowlanych.

Seminarium miało na celu zachęcić firmy z branży budowlanej do podjęcia współpracy z EKOLHOUSE w zakresie szerzenia profesjonalnych rozwiązań "OZE" takich jak systemy fotowoltaiczne.
Wszelkich zainteresowanych, którzy nie zdążyli zgłosić się w trakcie wykładu  prosimy o kontakt na e-mail: info@ekolhouse.pl

Ustawa OZE podpisana przez Prezydenta!

11 marca 2015 roku Prezydent Polski podpisał "Ustawę OZE". Mimo obaw wynikających ze sprzeciwu posłów i senatorów partii rządzącej, którzy sugerowali niezgodność "Ustawy OZE" z konstytucją tzw. „poprawki prosumenckiej” posła PSL , Bronisław Komorowski opowiedział się za rozwojem energetyki prosumenckiej i podpisał dokument.
Jest to bardzo dobra informacja dla polskiej energetyki odnawialnej w szczególności dla osób fizycznych jako, że wprowadza ona między innymi zapisy dotyczące :
- net meeteringu ( rozliczenia produkcji/konsumpcji energii za dane półrocze)
- stawki gwarantowane produkcji OZE:
a) fotowoltaika 0,75 zł dla instalacji o mocy do 3kWp przez 15 lat, ( pierwsze 300 MW); 0,65 zł dla instalacji o mocy do 10kWp przez 15 lat, ( pierwsze 500 MW)
b) biogaz rolniczy – od 0,45 zł do 0, 70 zł za 1 kWh,
c) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh,
d) energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh
Wszelkich zwolenników OZE inwestorów oraz wykonawców chcących skorzystać z tych atrakcyjnych warunków rozwoju jakie niebawem zaczną obowiązywać w naszym kraju zapraszamy do kontaktu www.ekolhouse.pl

Źródło: www.ekolhouse.pl

ZWYCIĘSTWO OZE – BĘDĄ STAWKI GWARANTOWANE!!!

Sejm RP zdecydował dzisiaj o przyjęciu Ustawy OZE wraz z "poprawką prosumencką", która została zgłoszona 16 stycznia tego roku przez posła PSL Artura Bramorę. Jednocześnie sejm odrzucił na dzisiejszym posiedzeniu poprawkę senatu do ustawy OZE, którą w ostatniej chwili zaproponowali senatorowie PO w trakcie obrad senatu.

Poprawka senatu mylnie gwarantowała prosumentom 210% stawki hurtowej ceny energii co w rzeczywistoście stanowiło w przybliżeniu nieco ponad połowę realnych kosztów jakie osoby fizyczne płacą za energię elektryczną wraz z kosztami dystrybucji.

Poprawka za którą finalnie zagłosował sejm 16 stycznia 2015 roku a dzisiaj mimo odrzucenia jej przez senat została przegłosowana bezwzględną większością głosów wprowadza bardzo atrakcyjne warunki dla prosumentów.

Stawki, po której będzie skupowana energia OZE do 3kW przez 15 lat, ( pierwsze 300 MW): 0,75 zł za 1 kWh od 3 kW do 10 kW (pierwsze 500 MW):biogaz rolniczy – od 0,45 zł do 0, 70 zł za 1 kWh, hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh, energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh, fotowoltaika 0,65 zł za 1 kWh

Teraz wszystko w rękach prezydenta RP, który ma możliwości blokowania ustawy – pytanie czy opowie się za interesem koncernów energetycznych czy setkami tysięcy obywateli pozostaje otwarte, na pewno jego decyzja będzie miała odzwierciedlenie w wyniku majowych wyborów prezydenckich!

Ustawa o OZE 18 lutego br. ponownie w Sejmie

W środę 18 lutego 2015 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczyna obrady nad senacką poprawką dotyczącą Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Przypominamy jednocześnie, iż 16 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o OZE, wprowadzającą zasady wspierania energii otrzymywanej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Udało się również przeforsować bardzo istotną dla "Prosumentów" poprawkę, która miała zapewnić stawki gwarantowane dla instalacji o mocy do 3 kWp w wysokości 75 groszy, dla instalacji o mocy 3-10 kWp obowiązująca stawka miała wynosić 65 groszy za kWh. Stawki gwarantowane dla "Prosumentów" miałyby obowiązywać przez 15 lat od daty oddania instalacji do użytkowania. Senat Rzeczpospolitej Polskiej wyszedł początkowo z propozycją zupełnego odrzucenia poprawki prosumenckiej. Po długich dyskusjach zaproponowano jednak w miejsce stawek gwarantowanych, aby energia produkowana przez prosumentów odkupywana była za kwotę 210% średniej wartości energii z roku poprzedniego, co oznacza, że prosument otrzymywałby 40 gr/kWh energii oddanej do sieci. Jeśli Posłowie podczas głosowania odrzucą senacką poprawkę, przyjęta zostanie pierwotna wersja ustawy ze stawkami gwarantowanymi w wysokości 75 i 65 groszy za 1 kWh w zależności od wielkości instalacji. Do tego jednak potrzebna będzie większość bezwzgledna, co oznacza, że liczba posłów głosująca za odrzuceniem senackiej poprawki musi być większa niż suma liczby posłów głosujących przeciwko i liczby posłów wstrzymujących się od głosu. Bez względu jednak na wynik najbliższego głosowania w Sejmie, ustawa o OZE trafi w następnej kolejności już bezpośrednio do podpisu do Prezydenta RP.

1 2 3 »