tel./fax +48 32 271 47 92

BOCIAN

BOCIAN

Kolejnym programem ogłoszonym przez NFOŚiGW jest program pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, a co za tym idzie ograniczenie (lub uniknięcie) emisji CO2

Okres wdrażania programu przewidziano na lata: 2014 - 2022

Budżet programu:

Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynoszą 420 000 tys. zł, także wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 420 000 tys. zł

Dofinansowanie występuje w formie pożyczki, której wysokość jest określona w ust. 7.2. pkt. 1 programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Intensywność dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć znajduje się na stronie NFOŚiGW.

Beneficjenci:

Beneficjentami projektu mogą zostać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu Cywilnego, którzy podejmują realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii za terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem:

O dofinansowania ubiegać mogą się przedsięwzięcia takie jak: budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii, których moce zawarte są w treści programu zawartego na stronie NFOŚiGW.

Sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Termin przyjmowania wniosków wynosi 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia nabory przez NFOŚiGW (nabór wniosków powtarzany do wyczerpania środków).

Termin składania wniosków: od 01.04.2014r. do 30.09.2014r.

Źródła: 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-bocian/