tel./fax +48 32 271 47 92

Poradnik PROSUMENTA

ZWYCIĘSTWO OZE – BĘDĄ STAWKI GWARANTOWANE!!!

Sejm RP zdecydował dzisiaj o przyjęciu Ustawy OZE wraz z "poprawką prosumencką", która została zgłoszona 16 stycznia tego roku przez posła PSL Artura Bramorę. Jednocześnie sejm odrzucił na dzisiejszym posiedzeniu poprawkę senatu do ustawy OZE, którą w ostatniej chwili zaproponowali senatorowie PO w trakcie obrad senatu.

Poprawka senatu mylnie gwarantowała prosumentom 210% stawki hurtowej ceny energii co w rzeczywistoście stanowiło w przybliżeniu nieco ponad połowę realnych kosztów jakie osoby fizyczne płacą za energię elektryczną wraz z kosztami dystrybucji.

Poprawka za którą finalnie zagłosował sejm 16 stycznia 2015 roku a dzisiaj mimo odrzucenia jej przez senat została przegłosowana bezwzględną większością głosów wprowadza bardzo atrakcyjne warunki dla prosumentów.

Stawki, po której będzie skupowana energia OZE do 3kW przez 15 lat, ( pierwsze 300 MW): 0,75 zł za 1 kWh od 3 kW do 10 kW (pierwsze 500 MW):biogaz rolniczy – od 0,45 zł do 0, 70 zł za 1 kWh, hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh, energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh, fotowoltaika 0,65 zł za 1 kWh

Teraz wszystko w rękach prezydenta RP, który ma możliwości blokowania ustawy – pytanie czy opowie się za interesem koncernów energetycznych czy setkami tysięcy obywateli pozostaje otwarte, na pewno jego decyzja będzie miała odzwierciedlenie w wyniku majowych wyborów prezydenckich!